Cultuurcafé

Woensdag 4 oktober om 20.00 uur in het OCP

Met het oog op de samenstelling van een nieuw lokaal bestuur eind 2024 en de opmaak van een volgend meerjarenplan in 2025 bundelen het beheersorgaan van de bibliotheek, de cultuurraad, de erfgoedraad en het adviesorgaan vrijetijdsinfrastructuren hun krachten. Het doel is om samen een inspiratienota op te stellen die het nieuwe beleid kan ondersteunen.

Hiervoor organiseren we een Cultuurcafé waarbij gezamenlijk wordt gereflecteerd over vijf thema’s die verband houden met het culturele leven in De Pinte: culturele infrastructuur, gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie, creatie en programmatie, erfgoed en identiteit, en inspraak. Het cultuurcafé zal plaatsvinden op woensdag 4 oktober om 20.00 uur in de Cultuurzaal van het Ontmoetingscentrum De Pinte.

Wie hier graag aan deelneemt, kan inschrijven via cultuur@depinte.be, of telefonisch via 09 280 98 50.