Retributie reglement

Alles over tarieven en het telaatgeld vind je hier.

Retributiereglement

Artikel 1 : Het lidmaatschap is kosteloos en gebeurt op voorlegging van een identiteitsbewijs. Voor jongeren beneden de 14 jaar is de toestemming van een ouder of voogd vereist.

Artikel 2 : Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een gratis lenerskaart. De elektronische identiteitskaart kan als lenerskaart gebruikt worden.

Bij verlies van de lenerskaart wordt een retributie aangerekend van 2,50 euro voor de aanmaak van een nieuwe lenerskaart. Voor personen zonder verblijfsvergunning zal bij de inschrijving een waarborgsom worden gevraagd van 25 EUR. Deze wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

Artikel 3 : Het uitlenen van alle werken is gratis.

Artikel 4 : De consultatie van internet is gratis.

Tevens kan gratis gebruik gemaakt worden van draadloos internet. Het paswoord kan gevraagd worden aan het personeel.

Artikel 5: Voor het laattijdig terugbrengen wordt een retributie aangerekend:

 • van 0,25 euro per geleend werk en per ingaande week achterstand met een maximum van 1,75 euro per werk;
 • voor het versturen van herinneringsbrieven tegen volgende tarieven:
  • 1ste herinnering (mail of brief): gratis
  • 2de herinnering (brief): 1,25 euro
  • 3de herinnering (aangetekende brief): 6,50 euro
   Bij het versturen van het aangetekend schrijven zal tevens de aanschaffingswaarde van de geleende werken aangerekend worden, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten. Indien deze terugbezorgd worden aan de bibliotheek binnen de 2 weken na het versturen van dit schrijven (datum poststempel) wordt deze gecrediteerd.

Artikel 6 : Bij verlies wordt een retributie aangerekend ten bedrage van:

 • de aanschaffingswaarde van het verloren boek of tijdschrift, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;
 • de aanschaffingswaarde van de verloren audiovisuele materialen of gezelschapsspelen, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;

Artikel 7 : Bij beschadiging wordt een retributie aangerekend ten bedrage van:

 • 1,25 euro per beschadigde bladzijde van het beschadigd boek als herstelkost, met als maximum de aankoopprijs van het boek;
 • de aanschaffingswaarde van het beschadigde boek of tijdschrift bij volledige beschadiging, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;
 • de aanschaffingswaarde van de beschadigde audiovisuele materialen of gezelschapsspelen, verhoogd met 1,25 euro administratiekosten;
 • 2,50 euro voor een beschadigd of verwijderd boeklabel of RFID-tag;
 • 1,25 euro voor een beschadigd cd of dvd doosje.

Artikel 8 : Werken die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd tegen 0,50 euro.

Artikel : Voor fotokopieën en prints worden volgende bedragen aangerekend:

tarieven

Artikel 10: De tussenkomst in de onkosten voor een interbibliothecaire aanvraag (IBL) bedraagt 2,50 euro per aangevraagd bibliotheekwerk.

Artikel 11 :

Bij gebrek aan betaling worden bovenstaande retributies ingevorderd conform het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 'Retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen' en haar latere wijzigingen.

Enkel voor de retributies aangerekend in artikel 5 wordt bij gebrek aan betaling de retributie ingevorderd conform het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 'Retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen' en haar latere wijzigingen, vanaf de fase dwangbevel.

Het retributiereglement werd door de Gemeenteraad van De Pinte goedgekeurd op 26 augustus 2019, na advies van het beheersorgaan op 19 juni 2019.

Dit retributiereglement is van toepassing vanaf 5 oktober 2019 en vervangt alle voorgaande retributietreglementen.